De negende van Vincent

Professor dr. Vincent van Rompaey is Staflid NKO & hoofd halsheelkunde verbonden aan het UZA te Edegem België.

Specifiek aandachtsgebied:

Cochleaire implantatie, BAHA, BoneBridge, Vibrant Soundbridge, oorheelkunde (otosclerose, cholesteatoom), acousticus neurinoom en andere schedelbasisheelkunde, oorsuizen (tinnitus), evenwicht (Ménière, BPPV)

In augustus 2017 kende het Royal National Institute for Deaf People een flexigrant toe aan een consortium van prof. Vincent Van Rompaey, prof. Peter Ponsaerts, prof. Guy Van Camp en prof. Paul Van de Heyning. Het onderzoeksfonds werd toegekend om in vitro gentherapie te bestuderen om gehoorverlies en evenwichtsverlies te voorkomen bij patiënten met een erfelijke afwijking genaamd DFNA9.
Het doel is om in vitro (buiten het lichaam red.) te bestuderen hoe een defect COCH-gen, dat zorgt voor progressieve doofheid en evenwichtsuitval, kan vervangen worden door het juiste COCH-gen en dit door gebruik te maken van een synthetisch virus en de revolutionaire genetische-modificatietechnieken van CRISPR/Cas9. Dit project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen
Translationele Neurowetenschappen en
VAXINFECTIO (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) en Menselijke Moleculaire Genetica (Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen.

Opvattingen van patiënten met DFNA9 tegenover toekomstige klinische studies met gentherapie