Onderzoekers van de afdeling KNO van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben een subsidie van €300.000,- ontvangen voor ontwikkeling van een 3D geweekte binnenoren als studiemodel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor slechthorendheid. Deze subsidie is beschikbaar gesteld door het “reNEW consortium”, een initiatief van de Novo Nordisk Foundation.

Met deze beurs of subsidie gaan de onderzoekers 3D cochlea kweken met mutaties in het COCH gen (DFNA9) en USH2A gen (Usher syndroom). Vervolgens worden deze 3D gekweekte binnenoren behandeld met de genetische pleisters voor COCH en USH2A, welke eerder door het Radboudumc zijn ontwikkeld. Deze studies kunnen een basis vormen voor de ontwikkeling van verschillende nieuwe behandelingen voor erfelijke slechthorend. In de toekomst zouden de 3D gekweekte binnenoren de gebruikelijke dierproeven in wetenschappelijk onderzoek (deels) kunnen gaan vervangen.

Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van Heiko Locher en Wouter van der Valk (LUMC), in nauwe samenwerking met de projectleden Erik de Vrieze, Erwin van Wijk en Hannie Kremer (Radboudumc).

Meer (achtergornd) informatie: http://otobiologyleiden.org/